ACTIVEH - AKSYON NAN INISYATIV AK VOLONTARYA POU EDIKASYON AN AYITI

Aksyon nan Inisyativ ak Volontarya pou Edikasyon an Ayiti

Misyon nou

Mobilize pasyon ak potansyèl etidyan yo kòm fòs pou chanjman

Objektif nou

Kreye yon anviwònman pou devlopman efikas etidyan yo

Valè nou

Nou kwè nan lidèchip efikas ak kominote pou chanjman sosyal

Pwogram nou yo

ACTIVEH devlope twa pwogram prensipal depi 2011

No front page content has been created yet.

REZIME TRAVAY NOU

ACTIVEH AN CHIF

500 Manm

ACTIVEH gentan rekrite 500 etidyan ki soti nan 10 inivèsite an Ayiti, kounya kap travay sou divès pwojè

 350+ estaj

ACTIVEH gentan mete plis pase 350 etidyan nan estaj nan 8 sou 10 depatman jewografik peyi a

 15,000+ è benevola

15,000 è benevola avèk 96.2% pami volontè yo ki deklare ke yo devlope lòt kapasite

 60+ Patenè

ACTIVEH gentan gen patenarya ak plis pase 60 enstitisyon 

Telechaje Bwochi nou: ACTIVEH

ACTIVEH te detèmine ekivalan a charite piblik Ameriken

ACTIVEH: te detèmine ekivalan a yon òganizasyon piblik Etazini depi 2015 pa NGOsource e li te kapab renouvle sètifikasyon Detèminasyon Ekivalans li valab kounye a jiska 30 septanm 2020. ACTIVEH kalifye pou resevwa sibvansyon nan men enstitisyon ki baze nan Etazini.

Atenn potansyèl ou

Nou vle kreye bon anviwònman pou ou epi founi ou zouti ou bezwen pou devlope ladrès ou.

Rete konekte ak nou:

Kontak nou

Pou enfòmasyon jeneral sou ACTIVEH, tanpri kontakte nou nan:

Souskri pou bilten nou

Jwenn notifikasyon premye men sou opòtinite ki bon pou ou!