ACTIVEH - AKSYON NAN INISYATIV AK VOLONTARYA POU EDIKASYON AN AYITI

Kontakte nou

Direktè Jeneral

Ronel Lefranc

Jwenn plis enfòmasyon sou ACTIVEH epi patisipe nan pi gwo platfòm inivèsitè an Ayiti

Ronel LEFRANC

Etap enpòtan

 • Kreyasyon ACTIVEH

 • Konsepsyon pwogram staj
 • Premye sibvansyon $ 1,500
 • Rekritman 5 premye manm

 • Sibvansyon $ 6,000
 • Faz pilòt ak 10 staj
 • Kòmansman pwosesis rekonesans legal

 • Rekonesans legal an Ayiti
 • Rekritman premye manm louvri
 • 60 staj konplete

 • Plasman 100 stajyè
 • Jwenn ekivalan estati 501 (c) (3)
 • Laund of leadership program

 • Manm nou yo ogmante a 250
 • Plis pase 150 staj konplete
 • Total Finansman rive nan $ 150,000

 • Volontè yo bay plis ke 10,000 èdtan 
 • 500 patisipan nan sesyon fòmasyon
 • Nou gen plis ke 60 patnè

 

ACTIVEH te detèmine ekivalan a charite piblik Ameriken

ACTIVEH: te detèmine ekivalan a yon òganizasyon piblik Etazini depi 2015 pa NGOsource e li te kapab renouvle sètifikasyon Detèminasyon Ekivalans li valab kounye a jiska 30 septanm 2020. ACTIVEH kalifye pou resevwa sibvansyon nan men enstitisyon ki baze nan Etazini.

Atenn potansyèl ou

Nou vle kreye bon anviwònman pou ou epi founi ou zouti ou bezwen pou devlope ladrès ou.

Rete konekte ak nou:

Kontak nou

Pou enfòmasyon jeneral sou ACTIVEH, tanpri kontakte nou nan:

Souskri pou bilten nou

Jwenn notifikasyon premye men sou opòtinite ki bon pou ou!