Opòtinite

Pa gen okenn opòtinite travay ak fòmasyon pou kounya.

ACTIVEH te detèmine ekivalan a charite piblik Ameriken

ACTIVEH: te detèmine ekivalan a yon òganizasyon piblik Etazini depi 2015 pa NGOsource e li te kapab renouvle sètifikasyon Detèminasyon Ekivalans li valab kounye a jiska 30 septanm 2020. ACTIVEH kalifye pou resevwa sibvansyon nan men enstitisyon ki baze nan Etazini.

Atenn potansyèl ou

Nou vle kreye bon anviwònman pou ou epi founi ou zouti ou bezwen pou devlope ladrès ou.

Rete konekte ak nou:

Kontak nou

Pou enfòmasyon jeneral sou ACTIVEH, tanpri kontakte nou nan:

Souskri pou bilten nou

Jwenn notifikasyon premye men sou opòtinite ki bon pou ou!